σπίτι όσο χωρείς…

Αμπέλι όσο μπορείς

Το φυτώριό μας ξεκίνησε το 1979 στην Θήβα από το Άγγελο Μελετίου σε συνεργασία με γαλλικούς οίκους σε μία έκταση 450 στρεμμάτων. Αργότερα προσχώρησε και ο Νικόλαος Μελετίου με συνέπεια την ανάπτυξη της επιχείρησης.

200
στρέμματα μητρικής
53
ποικιλίες
450
στρέμματα επιμελούς καλλιέργειας
30
της παραγωγής μας ταξιδεύει σε χώρες της Ευρώπης

Εμβολιασμός

Το αντιφυλλοξερικό υποκείμενο προέρχεται από μητρικές φυτείες μακρυά από αμπελώνες, οι οποίες είναι πιστοποιημένες και εγκεκριμένες από το ΚΕΠΠΥΕΛ για την παραγωγη πολλαπλασιαστικού υλικού.

Παραφίνωση

Μετά τον εμβολιασμό τα μοσχεύματα αυτά διέρχονται μιας σειράς διαδικασιών όπως είναι η παραφίνωση.

Συγκόλληση

Η συγκόλληση των φυτών γίνεται σε ειδικά διαμορφωμένο θερμοθάλαμο με σταθερή θερμοκρασία και υγρασία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συγκόλληση εμβολίου και υποκειμένου.

Εμφύτευση

Μετά τον επιτυχή εμβολιασμό, τα μοσχεύματα φυτεύονται και καλλιεργούνται σε δικές μας εκτάσεις για ένα χρόνο, με σκοπό την ανάπτυξη πλήρους ριζικού συστήματος βλάστησης.

Επιμέλεια

Τα καλλιεργούμενα μοσχεύματα ελέγχονται τακτικά από γεωπόνο της επιχείρησης για την ορθή και υγειή τους εξέλιξη και ανάπτυξη.

Εκρίζωση

Μετά από ένα χρόνο συστηματικής και σχολαστικής καλλιέργειας στη γη τα μοσχεύματα είναι έτοιμα για εκρίζωση.

Τυποποίηση

Τα επιλεγμένα μοσχεύματα συσκευάζονται και είναι έτοιμα για τη δημιουργία του δικού σας αμπελώνα.

Αποθήκευση

Μετά την τυποποίηση τα μοσχεύματα αποθηκεύονται σε δικούς μας ψυκτικούς θαλάμους δυνατότητας παράλληλης συντήρησης 1.500.000 φυτών με σταθερή θερμοκρασία και συνθήκες κατάλληλες για τη συντήρησή τους.

Μεταφορά

Tα εμβολιασμένα έρριζα υποκείμενα μεταφέρονται στο χώρο φύτευσής τους μέσα στα ειδικά διαμορφωμένα χαρτοκιβώτια και συνοδευόμενα από τις βασικές οδηγίες συντήρησης και εμφύτευσης

Τα εμβολιομοσχεύματά μας είναι πιστοποιημένα από τα ινστιτούτα αμπέλου της Γαλλίας και Ισπανίας με τους οποίους και συνεργαζόμαστε για την άρτια συντήρηση των μοσχευμάτων.

Οι εγκαταστάσεις μας

Η ποιότητα της δουλειάς μας

Περιηγηθείτε με video

Τα τελικά προϊόντα

Αμπελώνες ποιότητας

εργαζόμαστε σκληρά από το 1979 γι αυτό

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επισκέψεις: