41Β: Ανθ σε Eνεργό ασβ. 40% | Βαθ. Ριζ. Συστ. Ρηχό | Επ. Ωριμ. Όψιμα | Ευρ. Μέτρια | Ανθ. Ξηρ. Υψηλή | Ανθ. Βαρ. Εδάφη Χαμηλή

Αμπελογραφικά:

 1. Νεαρή βλάστηση χρώματος ορειχάλκου με αραχνοϋκή χνοασμό.
 2. Φύλλο μικρό, νεφροειδές που αναδιπλώνεται.
 3. Η πάνω επιφάνεια του φύλλου έχει χρώμα βαθύ πράσινο, με μικρές ανωμαλίες (πομφολυγώδες), η δε κάτω είναι λεία.
 4. Μισχικός Κόλπος σχήματος U ανοιχτού.

Ιδιότητες:

Το υποκείμενο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα μας (είναι το πιο διαδεδομένο) γιατί είναι κατάλληλο για εδάφη ξηρά, αργιλασβεστώδη, συνεκτικά με αντοχή στο ανθρακικό ασβέστιο 40—45% σε ολικό και 17—22% σε ενεργό (συνηθισμένες εδαφικές συνθήκες στη χώρα). Υποκείμενο ζωηρό, κατάλληλο για ποικιλίες μέσης πρωιμότητας ή και όψιμες επιτραπέζιες με υψηλή αντοχή στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας ,ευαίσθητο, όμως, στους νηματώδεις από τη μέχρι τώρα αμπελοκομική εμπειρία, στη χώρα μας, δεν παρουσίασε προβλήματα αρμονικής συμβίωσης κατά το εμβολιασμό του με τις καλλιεργούμενες στη χώρα μας ποικιλίες αμπέλου (ελληνικές και ξένες). Η επιτυχία στο επιτόπου εμβολιασμό είναι υψηλή (μεγαλύτερη από 90%).

RU 140: Ανθ σε Eνεργό ασβ. 25-30% | Βαθ. Ριζ. Συστ. Βαθύ | Επ. Ωριμ. Όψιμα | Ευρ. Μεγάλη | Ανθ. Ξηρ. Πολύ Υψηλή | Ανθ. Βαρ. Εδάφη Αρκ. Υψηλή

Αμπελογραφικά:

 1. Νεαρή βλάστηση χρώματος χαλκού αραχνοϋφης.
 2. Φύλλο μέτριο, νεφροειδές, πλήρες.
 3. Η άνω επιφάνεια του ελάσματος είναι λεία, η κάτω έχει χνοασμό στη συμβολή των νευρώσεων που έχουν ερυθρό χρώμα.
 4. Ο μισχικός κόλπος έχει σχήμα U, ανοιχτό

Ιδιότητες:

Υποκείμενο με εξαιρετικές ιδιότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην αναμπέλωση της χώρας, όπως έδειξαν σι πειραματικές εφαρμογές. Πολύ ζωηρό υποκείμενο, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του εμβολίου. Είναι πολύ ανθεκτικό στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας και στη ίσκα. Συνίσταται σε πτωχά, συνθετικά, αβαθή ξηρά εδάφη με περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο έως 80% σε ολικό και 40% σε δραστικό. Τέλος, στις διάφορες πειραματικές εργασίες και εφαρμογές δεν αναφέρθηκαν προβλήματα αρμονικής συμβίωσης μεταξύ του υποκειμένου αυτού και των ποικιλιών της ευρωπαϊκής αμπέλου.

S04: Ανθ σε Eνεργό ασβ. 20% | Βαθ. Ριζ. Συστ. Μέτρια βαθύ | Επ. Ωριμ. Φυσιολογικά | Ευρ. Μέτρια | Ανθ. Ξηρ. Αρκ. Υψηλή | Ανθ. Βαρ. Εδάφη Υψηλή

Αμπελογραφικά:

 1. Νεαρή βλάστηση χρώματος χαλκού αραχνοϋφης.
 2. Φύλλο μέτριο, νεφροειδές, πλήρες.
 3. Η άνω επιφάνεια του ελάσματος είναι λεία, η κάτω έχει χνοασμό στη συμβολή των νευρώσεων που έχουν ερυθρό χρώμα.
 4. Ο μισχικός κόλπος έχει σχήμα U, ανοιχτό

Ιδιότητες:

Υποκείμενο με εξαιρετικές ιδιότητες, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτατα στην αναμπέλωση της χώρας, όπως έδειξαν σι πειραματικές εφαρμογές. Πολύ ζωηρό υποκείμενο, συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του εμβολίου. Είναι πολύ ανθεκτικό στη ριζόβια μορφή της φυλλοξήρας και στη ίσκα. Συνίσταται σε πτωχά, συνθετικά, αβαθή ξηρά εδάφη με περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο έως 80% σε ολικό και 40% σε δραστικό. Τέλος, στις διάφορες πειραματικές εργασίες και εφαρμογές δεν αναφέρθηκαν προβλήματα αρμονικής συμβίωσης μεταξύ του υποκειμένου αυτού και των ποικιλιών της ευρωπαϊκής αμπέλου.

P 1103: Ανθ σε Eνεργό ασβ. 19% | Βαθ. Ριζ. Συστ. Βαθύ | Επ. Ωριμ. Φυσιολογικά | Ευρ. Μεγάλη | Ανθ. Ξηρ. Υψηλή | Ανθ. Βαρ. Εδάφη Υψηλή

Αμπελογραφικά:

 1. Νεαρή βλάστηση ορειχάλκινου χρώματος με το άκρο της ερυθρό.
 2. Το αναπτυγμένο φύλλο είναι μέτριου μεγέθους, νεφροειδές, σχεδόν πλήρες.
 3. Και οι δύο επιφάνειες του ελάσματος είναι λείες, οι νευρώσεις έχουν χρώμα ερυθρωπό.

Ιδιότητες:

Το υποκείμενο αυτό συνδυάζει πολύ καλές ιδιότητες. Ανθεκτικό στα χλωριούχα άλατα, συνιστάται σε εδάφη αργιλώδη, ξηρά, ρηχά, πτωχά με περιεκτικότητα σε ανθρακικό ασβέστιο μέχρι 40-50% σε ολικό και 20% σε δραστικό. Είναι πολύ ζωηρό υποκείμενο, γρήγορης ανάπτυξης με καλές αποδόσεις σε ξύλο στις μητρικές φυτείες και ριζοβόλησης στο φυτώριο. Συνιστάται για ποικιλίες που μορφώνονται σε γραμμικά και κρεβατίνες. Στη χώρα μας δεν έχει χρησιμοποιηθεί σε μεγάλες εκτάσεις.

R 110: Ανθ σε Eνεργό ασβ. 17% | Βαθ. Ριζ. Συστ. Βαθύ | Επ. Ωριμ. Όψιμα | Ευρ. Μέτρια | Ανθ. Ξηρ. Πολύ Υψηλή | Ανθ. Βαρ. Εδάφη Μέτρια

Αμπελογραφικά:

 1. Νεαρή βλάστηση χρώματος ορειχάλκου με αραχνοϋκή χνοασμό.
 2. Φύλλο μικρό, νεφροειδές που αναδιπλώνεται.
 3. Η πάνω επιφάνεια του φύλλου έχει χρώμα βαθύ πράσινο, με μικρές ανωμαλίες (πομφολυγώδες), η δε κάτω είναι λεία.
 4. Ο μισχικός κόλπος έχει σχήμα U, ανοιχτό

Ιδιότητες:

Το υποκείμενο αυτό χρησιμοποιείται ευρύτατα στη χώρα μας (είναι το πιο διαδεδομένο) γιατί είναι κατάλληλο για εδάφη ξηρά, αργιλασβεστώδη, συνεκτικά με αντοχή στο ανθρακικό ασβέστιο 40—45% σε ολικό και 17—22% σε ενεργό (συνηθισμένες εδαφικές συνθήκες στη χώρα). Υποκείμενο ζωηρό, κατάλληλο για ποικιλίες μέσης πρωιμότητας ή και όψιμες επιτραπέζιες με υψηλή αντοχή στη ριζόβια μορφή φυλλοξήρας, ευαίσθητο, όμως, στους νηματώδεις από τη μέχρι τώρα, αμπελοκομική εμπειρία, στη χώρα μας, δεν παρουσίασε προβλήματα αρμονικής συμβίωσης κατά το εμβολιασμό του με τις καλλιεργούμενες στη χώρα μας ποικιλίες αμπέλου (ελληνικές και ξένες). Η επιτυχία στο επιτόπου εμβολιασμό είναι υψηλή (μεγαλύτερη από 90%).

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΤΩΝ ΑΝΑ ΣΤΡΕΜΜΑ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ ΦΥΤΕΥΣΗΣ